Reflow

From OmegaV-wiki
Jump to: navigation, search

OBS OBS

Reflow ovnen er hotfixed av Jan Ove, da den tydeligvis aldri fungerte fra fabrikk.

Display osv fungerer IKKE, men den har et USB interface.


Guide

Installer driveren til LUFA CDC Demo (Hvis du bruker windows, linux fikser detta automagisk) LINK!

Koble til Reflow Ovnen med USB, den vil dukke opp som en vanlig seriell port (COM-port) Åpne denne med ønsket program.

Skriv "?" for en liste over kommandoer.


Eksempel: Vi ønsker at ovnen først skal gå til 150 grader, vente der i 60 sekund. Så skal den gå til 200 grader og vente der i 60 sekund. For å tilslutt gå til 260 og være der i 30 sekund.


Skriv følgende kommandoer: add 150 60 add 200 60 add 260 30

Sjekk om temperaturprofilen stemmer ved å skrive: show

Hvis det er noen feil skriv inn: reset Og start fra scratch

For å starte skriver man: start

Man kan stoppe når som helst med: stop

Etter programmet er stoppet kan man sjekke temperaturen med: read


ENJOY...


Teknisk info

Denne er implementert med en PI regulator på en AT90USB1287. Den bruker 2x MAX6675 for å lese av temperatursensorene. Source blir lagt ut hvis jeg orker...

=)


Driver her

Windows USB CDC ACM Setup File
Copyright (c) 2000 Microsoft Corporation


[Version] Signature="$Windows NT$" Class=Ports ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Provider=%MFGNAME% LayoutFile=layout.inf CatalogFile=%MFGFILENAME%.cat DriverVer=11/15/2007,5.1.2600.0

[Manufacturer] %MFGNAME%=DeviceList, NTamd64

[DestinationDirs] DefaultDestDir=12


------------------------------------------------------------------------------
Windows 2000/XP/Vista-32bit Sections
------------------------------------------------------------------------------

[DriverInstall.nt] include=mdmcpq.inf CopyFiles=DriverCopyFiles.nt AddReg=DriverInstall.nt.AddReg

[DriverCopyFiles.nt] usbser.sys,,,0x20

[DriverInstall.nt.AddReg] HKR,,DevLoader,,*ntkern HKR,,NTMPDriver,,%DRIVERFILENAME%.sys HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"

[DriverInstall.nt.Services] AddService=usbser, 0x00000002, DriverService.nt

[DriverService.nt] DisplayName=%SERVICE% ServiceType=1 StartType=3 ErrorControl=1 ServiceBinary=%12%\%DRIVERFILENAME%.sys

------------------------------------------------------------------------------
Vista-64bit Sections
------------------------------------------------------------------------------

[DriverInstall.NTamd64] include=mdmcpq.inf CopyFiles=DriverCopyFiles.NTamd64 AddReg=DriverInstall.NTamd64.AddReg

[DriverCopyFiles.NTamd64] %DRIVERFILENAME%.sys,,,0x20

[DriverInstall.NTamd64.AddReg] HKR,,DevLoader,,*ntkern HKR,,NTMPDriver,,%DRIVERFILENAME%.sys HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"

[DriverInstall.NTamd64.Services] AddService=usbser, 0x00000002, DriverService.NTamd64

[DriverService.NTamd64] DisplayName=%SERVICE% ServiceType=1 StartType=3 ErrorControl=1 ServiceBinary=%12%\%DRIVERFILENAME%.sys


------------------------------------------------------------------------------
Vendor and Product ID Definitions
------------------------------------------------------------------------------
When developing your USB device, the VID and PID used in the PC side
application program and the firmware on the microcontroller must match.
Modify the below line to use your VID and PID. Use the format as shown below.
Note
One INF file can be used for multiple devices with different VID and PIDs.
For each supported device, append ",USB\VID_xxxx&PID_yyyy" to the end of the line.
------------------------------------------------------------------------------

[SourceDisksFiles] [SourceDisksNames] [DeviceList] %DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_03EB&PID_2044

[DeviceList.NTamd64] %DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_03EB&PID_2044


------------------------------------------------------------------------------
String Definitions
------------------------------------------------------------------------------
Modify these strings to customize your device
------------------------------------------------------------------------------

[Strings] MFGFILENAME="CDC_vista" DRIVERFILENAME ="usbser" MFGNAME="CCS, Inc." INSTDISK="LUFA CDC Driver Installer" DESCRIPTION="Communications Port" SERVICE="USB RS-232 Emulation Driver"