Show Movie

From OmegaV-wiki
Jump to: navigation, search

For å vise videosnutter på TV'en på Omega Verksted må man først logge inn på ink via ssh. Dette gjøres ved å åpne en terminal eller putty på en av de stasjonære PC'ene til Omega Verksted, og skrive "ink".

For så å vise video skriver man inn sm $(PATH)

Eksempel for å spille av en lokal youtube film:

   -  sm musica/Epic.Sax.Guy/KHy7DGLTt8g.flv

Eksempel for å spille av en youtube film:

   -  sm http://www.youtube.com/watch?v=ZapOy3eH3yE

For å gå ut av spilleren uten å slutte å spille film trykker man "CTRL+a", "d" i terminal vinduet.

Dersom filmen er hakkete, og man får opp en feilmelding som inneholder "SYSTEM TOO SLOW" kan man legge til -nocache mellom sm og $(PATH)

Eksempel:

   -  sm -nocache musica/Epic.Sax.Guy/KHy7DGLTt8g.flv

Volumet kan stilles med "9" og "0" i spillervinduet, eller man kan gå ut av spilleren, skrive "a" i terminalen og styre volumet direkte.